Top

Your Amsterdam

Youramsterdam.nl, de portal voor jongereninformatie in Amsterdam.

De portal www.youramsterdam.nl geeft Amsterdamse jongeren informatie over onderwerpen die voor hen van belang zijn zoals wonen, werk, politiek, geld, gezondheid, hulp en vrije tijd. De gemeente Amsterdam wil met dit initiatief de maatschappelijke participatie van Amsterdamse jongeren en hun betrokkenheid bij de stad stimuleren en hun deelname aan activiteiten in de stad bevorderen. De website youramsterdam.nl biedt daarom niet alleen informatie maar ook de mogelijkheid voor jongeren om een informatienetwerk op te zetten.

Youramsterdam.nl zoekt nadrukkelijk de dialoog met de jongeren. De jongeren kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen, door hun mening te geven en mee te bepalen wat er op de portal moet komen. Amsterdamse jongeren zijn nauw betrokken bij dit nieuwe initiatief. Een initiatief dat Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA), samen met Stichting Rebeltoday, in opdracht van de  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam heeft ontwikkeld.

Jongeren hebben recht op informatie
Eén van de voorwaarden voor het stimuleren van jongerenparticipatie binnen Amsterdam is dat jongeren gemakkelijk aan goede informatie kunnen komen over zaken binnen de gemeente die voor hen van belang zijn. Jongeren hebben recht op deze informatie. Dat staat te lezen in de gemeentelijke notitie ‘De Jeugd doet weer mee’ en de daaropvolgende ‘Uitvoeringsplannen jeugdparticipatie’. In het huidige www-tijdperk is een centraal digitaal platform waar deze jongereninformatie van de gemeente gebundeld is dan ook een must. Zo’n centraal digitaal platform wordt hier een ‘portal’ genoemd.

De gemeente heeft SJA, de kerninstelling voor jongerenwerk, gevraagd de regie te voeren over een inventarisatie van mogelijkheden om informatie langs bestaande elektronische kanalen beter toegankelijk te maken. Daarbij is uitgegaan van de informatiebehoefte van jongeren, weet locoburgermeester Asscher toe te voegen. Het management team van Kinderfeestje Amsterdam,  in samenwerking met SJA, heeft een projectplan gepresenteerd om jongereninformatie in Amsterdam te verbeteren door het digitaal aan te bieden. Op aanwijzing van jongeren zijn de volgende thema’s gekozen: geld, werk, wonen, vrije tijd, gezondheid, seks, maatschappij & politiek, hulp & zorg, school & studie, rechten & plichten, media & communicatie, nieuws & trends, Europa & de wereld en diversen. Het projectplan is getoetst en bijgesteld in overleg met jongeren (via JAA! Jongeren Actief voor Amsterdam en jongeren binnen SJA), de stadsdelen en het Jongeren Informatie Punt van Bureau Jeugdzorg. Elke eerste donderdag van de maand, wordt er ook gedebatteerd in de Rode Hoed. Het jongeren debat wordt geleid door T. Rietre, eigenaar van Tandarts Amsterdam en sinds jaren erg betrokken bij jongeren initiatieven in Amsterdam. De heer Rietre wordt bijgestaan door lokale politici zoals mvr. Ruigrok en de heer Peters van Waternet.

Jongerennetwerk
Met de portal wil de gemeente Amsterdam informatie verstrekken aan jongeren over diverse thema’s in Amsterdam. Via een speciaal ontworpen zoekmachine kunnen jongeren snel de gewenste informatie krijgen. Stadsdelen, buurthuizen, sportinstellingen, scholen, culturele centra, het Jongeren Informatie Punt en nog vele anderen leveren informatie voor de portal. Deze informatie kan gaan over leuke en serieuze zaken, bijvoorbeeld over onderwijs, wonen en politieke zaken, maar ook over activiteiten waarmee jongeren hun vrije tijd kunnen invullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leuke groepsactiviteiten in Amsterdam Zo kunnen jongeren uit bijvoorbeeld Osdorp snel te weten komen wat binnen hun stadsdeel voor hen interessant en nuttig is, maar kunnen zij ook terecht voor het stellen van vragen.

Maar participatie van jongeren komt natuurlijk pas echt goed uit de verf als jongeren zelf actief een bijdrage leveren. Jongeren weten tenslotte zelf het beste wat hen interesseert. Daarom is er het jongeren-website-netwerk. Jongeren kunnen hun eigen website starten en daarop alles publiceren wat zij belangrijk vinden. Dit kan in de vorm van een digitale schoolkrant (op school dus) maar het is ook mogelijk dat een groepje jongeren in een buurthuis of een groep vrienden thuis zo’n website opstart. Daarnaast leren de jongeren ook een eigen website te bouwen, wat in de hedendaagse, digitale maatschappij een groot voordeel kan zijn en voor banen kan zorgen van de jongeren die erg handig worden in het bouwen van websites. De eerste commerciële opdrachten zijn al binnen gekomen voor, waaronder het bouwen van een commerciële website voor een bloemist in Amsterdam, een website voor het zoeken naar een bedrijfsuitje Amsterdam, een website voor een  en een commerciële website voor een rijschool in Amsterdam. Zo ontstaat er een heel netwerk van websites over de stad. De specifieke techniek van de portal,  ontwikkeld door Rebeltoday, maakt een dergelijk netwerk van websites mogelijk.Met en door jongeren.

Jongeren zijn direct betrokken bij de opzet en promotie van de portal. De naam youramsterdam.nl is door jongeren zelf bedacht. Met testpanels van jongeren wordt vanaf januari 2004 de portal getest. Op deze manier wordt de portal steeds verder uitgebouwd en aangepast aan de wensen van de doelgroep.

Meer over Amsterdam